Báo giá ép cừ U mới nhất tại Hà Nội và Miền Bắc|Tam Hoa

Bảng đơn giá ép cừ, nhổ cừ mới nhất tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc

Trên thực tế, mỗi một công trình cần ép cừ, thuê cừ, mua cừ hay nhổ cừ U180, U200 có quy mô khác nhau và điều kiện thi công khác nhau. Do vậy không thể báo giá ép cừ chính xác cho quý khách hàng được. Mà dưới đây công ty Tam Hoa chỉ đưa ra được bảng báo giá ép cừ, nhổ cừ, thuê cừ mang tính chất tương đối. Dựa vào bảng báo giá này, quý khách có thể lên được kinh phí dự trù khi thi công ép cừ.

BẢNG ĐƠN GIÁ ÉP CỪ, NHỔ CỪ, CHO THUÊ CỪ U180, U200

Stt Hạng mục Đơn vị tính Đơn giá
1 Ép cừ U180, U200 m 25.000đ - 60.000đ
2 Nhổ cừ U180, U200 m 25.000đ - 60.000đ
3 Cho thuê cừ U180, U200 m 10.000đ - 35.000đ/tháng
4 Bán cừ U180, U200 kg 10.000đ - 16.000đ


Để biết được báo giá ép cừ chính xác?

Như trên chúng tôi đã nói, mỗi công trình có quy mô ép cừ khác nhau thì sẽ có đơn giá  ép cừ khác nhau. Do vậy để biết được giá chính xác, quý khách liên hệ với đơn vị thi công để đơn vị thi công cử cán bộ kỹ thuật xuống công trình khảo sát. Sau khi khảo sát xong về khối lượng, điều kiện thi công, chúng tôi sẽ đưa ra đơn giá cụ thể và chính xác.

Các Báo giá cho các ngành dịch vụ liên quan
Bảng báo giá ép cừ thép c200 u200
Bảng báo giá văng chống nhà
Đơn giá ép cừ larsen Giá thuê cừ larsen
Liên hệ để được báo giá chính x
ác: Điện thoại (024) 66 70 9999 – Hotline 0367.222.111

Key: Bang don gia ep cu, nho cu, cho thue cu, ban cu – Báo giá ép cừ U200 tại Hà Nội

Báo giá liên quan